Starten als ZZP’er in de bouw brengt nogal wat dingen met zich mee die geregeld moeten worden. Naast je inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het zorgen voor een degelijke administratie, is het ook van belang dat je goed verzekerd bent. Niet alleen voor aansprakelijkheid, maar ook voor het geval je als ZZP’er met ziekte te maken krijgt. Wij leggen je uit waar je precies aan moet denken en wat je moet regelen!

 

Wat is de Arbowet?

Laten we allereerst eens kijken wat de Arbowet is en wat hiervan voor jou als ZZP’er belangrijk is. Arbo staat voor arbeidsomstandigheden en deze zijn uiteraard net zo belangrijk voor ZZP’ers als voor werknemers in loondienst. De Arbowet omvat de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Deze wet is ingesteld om werknemers, maar ook ZZP’ers voor ziekte te beschermen en veilig te houden tijdens het werk. Daarnaast is de Arbowet bedoeld om de veiligheid en gezondheid van omstanders te beschermen.

De meeste bepalingen die in deze wet staan gelden ook voor jou als ZZP’er en het is dus heel belangrijk om hier kennis van te hebben en rekening mee te houden. De Arbeidsinspectie kan namelijk boetes opleggen wanneer jij je niet houdt aan de regels van de Arbowet.

 

Wat moet jij weten als ZZP’er m.b.t. ziekte?

De Arbowet is dus zeker belangrijk voor jou als ZZP’er, maar niet alles uit die wet is op jou van toepassing. De meest essentiële zaken waar jij je aan moet houden, zijn: werken op hoogte (trappen of ladders, (rol-)steigers), gevaarlijke stoffen, elektriciteit, handgereedschap, kwartsstof, verf en lijm, asbest, wandstralen, lawaai, biologische agentia en houtstof.

Daarnaast heb je de verplichting om bezoekers, andere medewerkers, voorbijgangers, omstanders en omwonenden te beschermen. Dit is voornamelijk het geval wanneer je als ZZP’er werkt met mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijvingen en hijs- of hefwerktuigen.

 

Arbeidsinspectie op de werkplek

Wanneer de Arbeidsinspectie de arbeidsomstandigheden op jouw werkplek komt controleren, gebeurt dit in principe meestal onaangekondigd. Tijdens zo’n inspectie kijkt de inspecteur of jij de regels voor de belangrijkste arbeidsrisico’s opvolgt en bespreekt de uitkomst van zijn inspectie met jou. Doe je alles volgens de regels, dan is de inspectie klaar. Worden de regels niet of onvoldoende nageleefd, dan worden er afspraken gemaakt en de overtredingen worden schriftelijk vastgelegd. Is er sprake van ernstige overtredingen, dan zal er ook meteen een boete worden uitgeschreven. Het werk kan zelfs stil worden gelegd als de inspecteur vindt dat er ernstig gevaar dreigt. De stillegging wordt pas opgeheven wanneer het gevaar is geweken.

 

ZZP’er en ziekte – wat kun je zelf doen?

Wanneer je werkt als ZZP’er, kun je natuurlijk al veel dingen preventief doen om ziekte en gezondheidsproblemen voor te zijn. Zorgen voor de juiste werkkleding en werkhouding, op de juiste momenten en vaak genoeg rust nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken bijvoorbeeld. Daarnaast is het heel verstandig om je inkomen te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid voor wanneer je onverhoopt ziek wordt. Dit kan via een particuliere AOV, maar ook bij UWV. Kijk vooral welke optie voor jou het meest geschikt is en laat je hierin goed adviseren door een verzekeringsadviseur. Heb je (werkgerelateerde) klachten, wacht dan zeker niet te lang om hulp te zoeken. Hoe sneller je van je klachten af bent, hoe sneller je weer lekker aan het werk kan! En hoe langer je met vervelende klachten blijft lopen, hoe ernstiger ze kunnen worden. Je hebt maar één lichaam; ben er zuinig op!

Laat een Reactie achter