De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken en dus is het goed om je voor te bereiden op het nieuwe jaar. Daarbij hoort het boekjaar afsluiten van 2023. Als ZZP’er kom je in aanmerking voor een leuk aantal aftrekposten voor zzp’ers, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden. Hierdoor wordt je belastbaar inkomen kleiner en dus hoef je minder belasting te betalen. Wij vertellen je welke aftrekposten jou voordeel gaan opleveren!

 

Het boekjaar afsluiten: profiteer van deze aftrekposten voor zzp’ers

Als je bezig gaat met het boekjaar afsluiten is het goed om op de hoogte te zijn van onderstaande aftrekposten voor zzp’ers. Denk bijvoorbeeld aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek of de startersaftrek. Kom je hiervoor in aanmerking, dan kan je dat geld besparen!

Aftrekpost: Bedrijfskosten

Als zelfstandig ondernemer maak je elke dag kosten voor je bedrijf. Deze verwerk je in de boekhouding voor je het boekjaar afsluit. Deze zogenaamde bedrijfskosten zijn zakelijke kosten waarvan de btw aftrekbaar is. De meest voorkomende bedrijfskosten zijn:

  • Werkkleding, wanneer deze voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Dit houdt onder andere in dat de kleding echt alleen voor je werk geschikt is en de kleding moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar logo.
  • Lunches, wanneer je deze bijvoorbeeld met een potentiële opdrachtgever nuttigt.
  • Zakelijke reiskosten om naar je opdrachtgevers te gaan en weer terug naar huis. Hiervoor is het belangrijk om je kilometers heel precies bij te houden.
  • Telefoonkosten die gemaakt worden op je zakelijke telefoon.

 

Aftrekpost: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is bedoeld om zakelijke investeringen te verrekenen met de winst. Elke investering die je doet voor je bedrijf kun je hier bij optellen. Zet alle investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld inventaris, gereedschap of apparatuur) op een rijtje die meer dan €450,- kosten. Is het totaalbedrag aan investeringen hoger dan €2601,-? Dan kun je bij het boekjaar afsluiten wel 28% van het totaalbedrag aftrekken van de winst.

 

Aftrekpost: Investeringsaftrek voor energie

Ondernemers die minimaal €2500,- hebben geïnvesteerd in energiebesparende middelen die op de Energielijst van RVO.nl staan, mogen 45,5% van die gemaakte kosten aftrekken van de belastbare winst. Deze investeringsaftrek kan trouwens niet gecombineerd worden met onderstaande milieu-investeringsaftrek.

 

Aftrekpost: Milieu-investeringsaftrek

Via de MIA en de Vamil kun je als ondernemer met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en milieuvriendelijke maatregelen. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die voor deze regelingen in aanmerking komen. Wanneer je hierin hebt geïnvesteerd, mag je maximaal 36% van het totaalbedrag aftrekken van je winst als je het boekjaar gaat afsluiten. Het precieze percentage hangt af van het milieueffect van jouw investering(en).

 

Aftrekpost: Startersaftrek

Ben jij een startende ondernemer, dan mag je een vast bedrag aftrekken van je winst. In 2023 is dit €2123,-. De voorwaarden voor de startersaftrek zijn dat je in de vijf voorgaande jaren geen ondernemer geweest zijn en je mag in die vijf jaar maar twee keer deze aftrek ontvangen hebben.

 

Aftrekpost: Winstvrijstelling

De mkb-vrijstelling is een belastingvoordeel dat ervoor zorgt dat je 14% minder belasting over je winst hoeft te betalen. Alle ondernemers hebben hier recht op, ongeacht het aantal gewerkte uren. Goed om te weten: deze vrijstelling pas je toe nadat de winst verminderd is met de ondernemersaftrek.

 

Aftrekpost: Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op een belastingaftrek van €5030,- (2023). Je haalt dit bedrag af van je winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Denk er wel om dat deze aftrek de komende jaren waarschijnlijk elk jaar lager wordt.

 

Aftrekposten bij het boekjaar afsluiten hebben voorwaarden

Zoals je kunt zien, zijn er aardig wat interessante belastingvoordelen te behalen. Het is wel van belang dat je voor de belastingdienst wel als ondernemer gezien wordt. De specifieke voorwaarden hiervoor vind je op hun website. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je minimaal 1225 uur aan je onderneming hebt besteed. Dit zijn werkelijke uren die je bij een opdrachtgever hebt gewerkt, maar bijvoorbeeld ook de uren die je aan je administratie hebt besteed. Bij twijfel raden wij aan om een gecertificeerde boekhouder in te schakelen!

Laat een Reactie achter