Wanneer je als aannemer een opdracht aanneemt, komen er rechten, plichten en aansprakelijkheden om de hoek kijken. Voor de opdrachtgever, maar ook zeker voor jou. Wat zijn belangrijke verplichtingen voor aannemers? En welke rechten heb je? Wij hebben het op een rijtje gezet!

 

Verplichtingen voor de aannemer

Volgens de wet heb je maar twee verplichtingen als aannemer: een opleveringsplicht en een waarschuwingsplicht. De opleveringsverplichting in de bouw houdt in dat je het bouwwerk zo moet uitvoeren als aangegeven is op de bouwtekeningen. Ook betekent deze verplichting dat de aannemer de klus zo oplevert dat het voldoet aan de eisen voor goed en deugdelijk vakwerk. Oftewel, het gebouwde moet geschikt zijn voor zijn bestemming en voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever.

Als aannemer kondig je aan dat het werk klaar is om te worden opgeleverd. Daarna volgt een afspraak met de opdrachtgever, die daarna het werk zal moeten keuren. Zijn er geen opleverpunten, dan kan de opdrachtgever akkoord gaan. Zijn deze er wel, dan zul je die eerst moeten herstellen. Na goedkeuring van het werk ben je als aannemer niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken. Verborgen gebreken blijven jouw verantwoordelijkheid. Ook hiervoor geldt dat je ze alsnog mag herstellen.

De waarschuwingsplicht betekent dat je de verplichting hebt als aannemer om de opdrachtgever te waarschuwen wanneer er bijvoorbeeld ontwerpfouten in de bouwtekeningen zitten. Dus niet blindelings de opdracht uitvoeren, maar ook zeker een kritische blik werpen op het ontwerp.

 

Verantwoordelijkheden van de aannemer

Als aannemer ben je verantwoordelijk voor de materialen die je gebruikt en eventuele onderaannemers of zzp’ers die je inhuurt. Zorg dus dat deze van de beste kwaliteit zijn, zoals afgesproken in de overeenkomst.

Na het tekenen van de aannemingsovereenkomst ben je als aannemer verplicht om de opdrachtgever op de hoogte te stellen wanneer er kostenverhogende omstandigheden voorkomen. Denk dan aan een onverwachte prijsstijging van materialen of personeel. Je opdrachtgever kan dan kiezen of de opdracht aangepast moet worden. Bijvoorbeeld door de keuze voor goedkopere bouwmaterialen of het weglaten van bepaalde werkzaamheden.

 

Meer- of minderwerk

Stel dat een opdrachtgever in de loop van de werkzaamheden beslist dat er bepaalde toevoegingen of veranderingen moeten worden doorgevoerd. Dan kan er sprake zijn van meerwerk, oftewel een uitbreiding van de werkzaamheden of minderwerk, een verkleining van de originele opdracht. De eventuele extra kosten die bij meerwerk ontstaan, zullen door de opdrachtgever betaald moeten worden als deze kiest voor de uitbreiding. Zorg er in zo’n geval sowieso voor dat het duidelijk is waarom er meerwerk is en wie er verantwoordelijk is voor eventuele kosten.

 

Algemene voorwaarden

De meeste aannemers werken met algemene voorwaarden. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden die je als aannemer stelt voor een aannemingsovereenkomst. Als Keurmerkhouder kun je gebruik maken van onze algemene voorwaarden, zodat je zeker weet dat dit perfect geregeld is!

Laat een Reactie achter