Stel, je hebt een mooie aanvraag voor een klus gekregen van een klant. Je maakt een offerte, de klant geeft akkoord en jullie spreken een datum in de toekomst af. En dan gebeurt het: de inkoopkosten van het materiaal dat je nodig hebt, zijn zo flink gestegen, dat je de klus eigenlijk niet meer voor de afgesproken prijs kunt doen. Wat kun je dan nog doen en hoe voorkom je een dergelijk probleem in de toekomst? Wij leggen het uit in dit blog!

 

Oorzaken prijsverhoging

Hoe vervelend het ook is, tegenwoordig zijn er meerdere oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat bouwmaterialen en grondstoffen in no time een stuk duurder zijn. Er is allereerst veel vraag naar, en daardoor een groot tekort aan materialen in de bouwsector. Hout, isolatiemateriaal en staal zijn al langere tijd schaars, waardoor de prijzen flink zijn gestegen. Daarnaast is er door die schaarste vaak sprake van langere levertijden. En hoe langer jij op je materialen moet wachten, hoe groter de kans op een tussentijdse prijswijziging vanuit de leveranciers. Dit is een risico voor jou als zzp’er, maar dus ook voor je klant.

 

Doorberekenen prijsverhoging

Stel, je hebt in januari een offerte van je leverancier gekregen en deze heb je voor akkoord getekend. De materialen worden eind februari geleverd, maar de prijzen zijn inmiddels in prijs verdubbeld. Jouw leverancier berekent dit aan jou door, waardoor jouw offerte naar de klant ineens ver onder de werkelijke kosten zit. Mag dit eigenlijk wel? Dat ligt een beetje aan de offerte die jij zelf hebt getekend. Er kan bijvoorbeeld een voorbehoud in staan, die jouw leverancier in zijn recht stelt om de prijzen tussentijds te verhogen. Ook de soort offerte kan hierbij verschil maken. Een offerte met geldigheidstermijn, ook wel een vaste offerte genoemd, blijft in die termijn ook geldig. Binnen die termijn gelden de prijzen die erin zijn afgesproken. Daarnaast bestaat ook nog een vrijblijvende offerte, die geen geldigheidstermijn heeft en waarin richtprijzen worden vermeld. Deze vorm van offreren betekent voor jou dat de leverancier veel speling heeft in het bepalen van de prijzen en voorwaarden die erin staan. Onze tip hierin is dan ook om wel altijd een geldigheidstermijn vast te stellen.

 

Algemene voorwaarden

Controleer altijd de algemene voorwaarden die je standaard bij een offerte ontvangt. Hier kan de leverancier namelijk ook opnemen dat tussentijdse prijswijzigingen zijn toegestaan. Bij het tekenen van de offerte ga je hiermee dan ook automatisch akkoord. Althans, wanneer die algemene voorwaarden zijn meegestuurd met de offerte en wanneer hierin staat vermeld, dat je bij ondertekening van die offerte akkoord gaat met die voorwaarden.

 

De juiste communicatie

Als zelfstandig ondernemer in de bouw is wettelijk vastgelegd dat tussentijdse prijswijzigingen op tijd moeten worden gecommuniceerd naar klanten. En dan zijn er nog een paar voorwaarden waaraan die prijsverhoging moet voldoen. Je mag van de prijzen op een offerte afwijken wanneer de kostenverhogende omstandigheden niet te voorzien waren, wanneer het gaat om een prijsverhoging van meer dan 5 procent en wanneer je die prijsverhoging op tijd hebt gemeld aan de opdrachtgever.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Om vervelende situaties rondom verhoogde prijzen te voorkomen, geven wij enkele tips. Spreek allereerst heel duidelijk af in welke gevallen prijsstijgingen mogen worden doorberekend. Leg dit vast in de offerte, het contract én in je algemene voorwaarden. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat er een voorbehoud geldt of met dagprijzen werkt.

Je kunt er ook voor kiezen om in je voorwaarden te vermelden bij welk percentage je een verhoging gaat doorberekenen en een zogenaamd prijsplafond instellen. Gaat het om een langlopende opdracht van meer dan een jaar, geef dan aan dat de prijzen halfjaarlijks worden bekeken en eventueel worden verhoogd. Zo dek je jezelf in en zorg je ervoor dat ook jouw onderneming financieel gezond blijft.

Laat een Reactie achter