Het kan voorkomen dat u en uw vakman het niet eens kunnen worden over bepaalde zaken en een oplossing van het geschil ver weg lijkt. Op deze pagina kunt u de onafhankelijke geschillencommissie inschakelen.

Hoe het werkt

Veelgestelde vragen

U betaalt €175 klachtgeld voor het inschakelen van de geschillencommissie en u betaalt zelf de kosten voor het opstellen van een bouwkundig rapport. Wordt u in het gelijk gesteld? Dan kunt u deze kosten verhalen op de beklaagde. 

Afhankelijk van een aantal factoren streven wij ernaar om binnen 6 maanden uitspraak te doen.  Factoren zijn de complexiteit van de klacht, het tijdig aanleveren van de gevraagde stukken en responsetijd van alle betrokken partijen. 

Zowel de consument als de Keurmerkhouder kunnen het initiatief nemen om de geschillencommissie in te schakelen. 

U kunt niet in beroep gaan tegen een uitspraak van de geschillencommissie.

Bent u het niets eens met de uitspraak? U kunt de uitspraak voorleggen aan de rechter. De rechter kan een uitspraak van de Geschillencommissie ongedaan maken, als hij vindt dat de uitspraak niet aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld wanneer de commissie de redenen voor de uitspraak niet goed genoeg uitlegde. Of als de procedure niet goed is uitgevoerd.

Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van de Geschillencommissie niet meer. De partijen hoeven zich dan niet aan de uitspraak te houden.