De op deze website getoonde informatie wordt door de Keurmerk Kwaliteitsvakman met uiterste zorg samengesteld. Keurmerk Kwaliteitsvakman en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Keurmerk Kwaliteitsvakman verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Keurmerk Kwaliteitsvakman worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Keurmerk Kwaliteitsvakman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen met betrekking tot het functioneren van deze website. Hoewel Keurmerk Kwaliteitsvakman alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Keurmerk Kwaliteitsvakman worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Keurmerk Kwaliteitsvakman uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele product en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keurmerk Kwaliteitsvakman.